Akt o proceni rizika

//Akt o proceni rizika
Akt o proceni rizika 2018-04-26T17:44:26+00:00

Akt o proceni rizika mora da uradi svaka firma bez obzira na delatnost ili broj zaposlenih!

„Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu” član 4. Stav 1 tačka 14 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni Glasnik RS”, broj 101/05).

Donošenje Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini je obaveza svakog poslodavca, bez obzira na delatnost, broj radnih mesta ili broj zaposlenih u njemu. Akt o proceni rizika se izrađuje u skladu sa Zakonom i Pravilnicima i specifičan je za svako privredno društvo.

Akt je, pojednostavljeno rečeno, procedura za upravljanje rizicima u nekom privrednom društvu. Sa promenama u procesima rada ili promenom radnog prostora, menjaju se i rizici na radnim mestima, pa Akt o proceni rizika podleže delimičnim ili potpunim izmenama.

Imamo tim stručnjaka koji će u kratkom roku, visokokvalitetno, ne ometajući Vaše tekuće poslovanje, izvršiti procenu rizika za sva radna mesta u radnoj okolini. Kvalitetnim Aktom o proceni rizika, štitie sebe kao poslodavca i svoje zaposlene.

JOB je do sada izradio Akt o proceni rizika u preko 2000 privrednih društava, različitih struktura i delatnosti.