//Nataša Manojlović

Nataša Manojlović
Asistent direktora

Nataša Manojlović je ekonomista iz oblasti finansija, računovodstva i bankarstva. U JOB-u obavlja funkciju asistenta direktora za administrativne poslove, gde je zadužena za kancelarijsko poslovanje, administrativnu podršku, tehničku obradu podataka i korespondenciju sa klijentima i spoljnim službama.

2018-06-14T00:33:05+00:00