Usluge koje pružamo

//Usluge koje pružamo
Usluge koje pružamo 2018-05-02T21:54:26+00:00

Bezbednost i zdravlje na radu – BZR

 • Poslovi Lica za bezbednost i zdravlje na radu – mesečni servis
 • Izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta – za građevinske firme
 • Obuka za polaganje stručnog ispita iz BZR
 • Izrada bezbednosnog lista (MSDS)
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja električnih instalacija niskog napona
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • Organizovanje ispitivanja mikroklimatskih faktora u radnoj okolini
 • Organizovanje ispitivanja kvaliteta osvetljenosti u radnoj okolini
 • Organizovanje ispitivanja buke i vibracija u radnoj okolini
 • Organizovanje ispitivanja buke u životnoj sredini
 • Organizovanje merenja koncentracije prašine u radnoj okolini
 • Organizovanje merenja koncentracije hemijskih materija u radnoj okolini
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za rad
 • Organizovanje prethodnih i periodičnih zdravstvenih pregleda za zaposlene u skladu sa Aktom o proceni rizika
 • Organizovanje obuke iz pružanja prve pomoći

Zaštita od požara – ZOP

 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Programa osnovne obuke radnika iz zaštite od požara
 • Održavanje osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja
 • Referent zaštite od požara – mesečni servis
 • Izrada Sanacionog plana
 • Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)

Zaštita životne sredine

 • Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja)
 • Plan upravljanja otpadom
 • Plan za zatvaranje postrojenja
 • Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica
 • Sistemsko upravljanje rizicima od hemijskih akcidenata

Zapošljavanje

 • Obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 • Posredovanje pri zapošljavanju
 • Selekcija kadrova
 • Profesionalna orijentacija i savetovanje o izboru zanimanja
 • Organizovanje dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa Zakonom
 • Sprovođenje programa i mera aktivne politike zapošljavanja
 • Posredovanje za zapošljavanje u inostranstvu
 • Izrada i implementacija projekta za upravljanje ljudskim resursima