Zaštita od požara

/Zaštita od požara
Zaštita od požara 2018-04-26T17:50:58+00:00

U cilju zaštite lica i imovine od požara osnovali smo sektor za zaštitu od požara, kao deo sistema upravljanja integrisanim rizicima. Iz oblasti zaštite od požara pružamo Vam sledeće usluge, visokokvalitetno i profesionalno:

 • Uslugu referenta zaštite od požara – mesečni servis (stručni poslovi na sprovođenju zaštite od požara)
 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Programa osnovne obuke radnika iz zaštite od požara
 • Održavanje osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja
 • Izrada Sanacionog plana
 • Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)

Prema Zakonu o zaštiti od požara potrebno je da imenujete lice koje je stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara. Kao Vaše stručno lice za sprovođenje zaštite od požara omogući ćemo Vam:

 • sprovođenje osnovne obuke radnika i proveru znanja iz oblasti zaštite od požara
 • organizovanje redovnog servisa opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima
 • blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštite od požara
 • vođenje i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom
 • prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.