//Goran Puđa

Goran Puđa
Menadžer za ZOP

Goran Puđa je oficir Vojske Srbije, pukovnik. Diplomirao je 1984. godine u Beogradu na vojnoj akademiji kopnene vojske. Komandno – štabno usavršavanje je završio 2002. godine u Beogradu.

U okviru bogatog radnog iskustva, obavljao je poslove na raznim komandnim dužnostima, poslove vojne obaveze u Ministarstvu odbrane i rad na izradi propisa u okviru ovog Ministarstva. Više puta je odlikovan od Ministra odbrane i Predsednika RS.

Ima položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara.

U JOB-u obavlja funkciju menadžera za zaštitu od požara. Učestvovao je u izradi mnogobrojnih Pravila zaštite od požara, planova i vežbi evakuacije i drugih projekata iz oblasti zaštite od požara i vanrednih situacija.

2018-06-14T00:29:39+00:00