//Jelena Hinić

Jelena Hinić
Asistent menadžera

Jelena Hinić je diplomirani inženjer poljoprivrede za melioracije. Diplomirala je 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu (Beograd). Tokom studija učestvovala je u izradi više projekata iz oblasti melioracija. Poseduje višegodišnje iskustvo u obavljanju poslova na menadžerskoj poziciji. U JOB-u trenutno obavlja poslove asistenta menadžera.

2018-06-14T00:34:46+00:00