Politika kvaliteta

//Politika kvaliteta
Politika kvaliteta 2018-07-26T12:22:37+00:00

JOB je organizacija koja je upućena na rad sa ljudima. Pružajući konsultanstske usluge dužni smo da poslovima pristupamo sistemski, kako kroz upravljanje sistemima u našoj organizaciji, tako i kod naših klijenata.

Zbog želje da u svim domenima unapređujemo kvalitet našeg poslovanja i zadovoljimo i najviše zahteve naših klijenata, kao i da ih prevaziđemo, postavili smo ciljeve koji se odnose na sve članove naše organizacije u težnji da:

  • postanemo najpoštovanija firma u oblastima kojima se bavimo;
  • poslujemo sa najvišim poslovnim manirima, prepoznatljivim stilom i originalnošću u pružanju usluga, kroz stalno širenje dimenzije humanosti posla kojim se bavimo;
  • budemo organizacija koja uči i vešto se prilagođava svim promenama savremenog poslovanja;
  • svi zaposleni osete zadovoljstvo rada u našoj organizaciji;
  • svi zaposleni budu ponosni na organizaciju u kojoj rade, zajedno je stvaraju i sa njom „rastu”.

Za ostvarenje ciljeva Uprava i svaki pojedinac u organizaciji će činiti sledeće:

  • da se sistem kvaliteta sprovodi u potpunosti na način kako je propisano ISO dokumentacijom, uz stalno preispitivanje i poboljšanje;
  • da svaki pojedinac u organizaciji aktivno učestvuje u kreiranju i poboljšanju sistema kvaliteta;
  • da kroz stalnu obuku i usavršavanje prolaze svi zaposleni u organizaciji;
  • da svaki pojedinac u organizaciji na najpozitivniji način predstavlja JOB, u svako vreme, na svakom mestu.

Princip naše politike kvaliteta „uvek može još bolje”, biće merljiv, kroz stalno preispitivanje i unapređenje procesa i rada svih zaposlenih.

Nebojša Miletić, osnivač i vlasnik JOB-a
01/06/2010