//Mr Snežana Pavković

Snežana Pavković
Menadžer za ZOP

Snežana Pavković je magistar tehničkih nauka u oblasti vazduhoplovstva. Diplomirala je 1994. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je 2001. godine i magistrirala. Ima položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara i u JOB-u obavlja poslove menadžera za zaštitu od požara. Učestvovala je u izradi velikog broja dokumenata iz oblasti zaštite od požara za različite klijente.

2018-07-26T12:04:02+00:00