Dozvole za upravljanje otpadom

//Dozvole za upravljanje otpadom
Dozvole za upravljanje otpadom 2018-07-26T13:06:43+00:00

Kome su potrebne dozvole za upravljanje otpadom?

Dozvole za upravljanje otpadom su dužna da imaju sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom, odnosno operateri za skladištenje, tretman i odlaganje otpada.

Koje vrste dozvola postoje?

 Za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole, i to:

  • dozvola za sakupljanje otpada;
  • dozvola za transport otpada;
  • dozvola za tretman otpada, i to:
    • dozvola za skladištenje;
    • dozvola za ponovno iskorišćenje;
    • dozvola za odlaganje

Šta je integrisana dozvola?

Integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim zakonom.

Ko treba da pribavi integrisanu dozvolu?

Integrisanu dozvolu pribavljaju operateri koji koji potpadaju pod Uredbom o vrstama aktivnost i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. glasnik RS“ br. 84/2005).

Kako doći do dozvola?

Operateri postrojenja za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada podnose zahtev nadlećnom organu za izdavanje dozvole.

Uz zahtev, operateri su dužni da prilože i propisanu dokumentaciju za izdavanje dozvole.

Stručni tim JOBa Vam može pomoći u izradi propisane dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola. Kontaktirajte nas i informišite se bliže o našim uslugama.