Bezbednost i zdravlje na radu

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Bezbednost i zdravlje na radu je oblast koja je odavno prisutna u privredi, a nekada se zvala “zaštita na radu”. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu iz 2005. godine oblast se postavlja na značajno mesto, bazirajući se na preventivnom pristupu u sprečavanju nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Ovim Zakonom je prepoznata važnost da se sistemski upravlja rizicima na radnom mestu.

Radna mesta sa ili bez povećanog rizika

Svako radno mesto u radnoj okolini ima svoje rizike, bez obzira na poslove koji se obavljaju. Zbog toga, u najgrubljoj podeli, radno mesto može biti sa ili bez povećanog rizika.

Upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu započinje izradom Akta o proceni rizika na radnim mestima u radnoj okolini, kojim se proceduralno identifikuju i analiziraju sve opasnosti i štetnosti na radnim mestima u određenom proizvodno-poslovnom sistemu. Nakon toga, u okviru Akta, propisuju se mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti, ili njihovo svođenje na prihvatljiv nivo.

Sledeći važan korak u upravljanju sistemom bezbednosti i zdravlja na radu je osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, shodno identifikovanim opasnostima i štetnostima, utvrđenim rizicima i datim merama. Kroz teorijsku i praktičnu obuku, zaposleni se edukuju za bezbedan i zdrav rad na radnim mestima na kojima obavljaju poslove. Poslove edukacija vrši stručno lice.

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE JOB TIM KOJI VAM STOJI NA RASPOLAGANJU!

Glavni učesnici u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu su:

  • Poslodavac (dužan je da organizuje sistem u kome su ispunjeni svi uslovi za bezbedan i zdrav rad kako bi se sprečila svaka mogućnost povreda na radu, kao i profesionalnih oboljenja)
  • Zaposleni (dužan je da sprovodi i pridržava se svih mera koje je propisao poslodavac, ali i da u situacijama neposredne opsanosti upozori poslodavca na promene u sistemu BZR, neposredni rukovodilac je odgovoran za organizovanje i neposrednu kontrolu primene mera za BZR)
  • Lice za bezbednost i zdravlje na radu (dužno je da vrši redovnu kontrolu primene mera za bezbedan i zdrav rad, organizuje aktivnosti u vezi poboljšanja sistema i daje konsultantske i savetodavne usluge poslodavcu u skladu sa propisima)
  • Licencirane kuće za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (obavljaju preventivna i periodična ispitivanja u određenom vremenskom roku, kako je to propisano zakonom)
  • Medicina rada (učestvuje u izradi Akta o proceni rizika, vrši prethodne i periodične lekarske preglede zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, daje procene zdravstvene sposobnosti zaposlenih i preporuke u vezi sa poboljšanjem sistema BZR sa medicinskog aspekta, vrši obuku iz prve pomoći)
  • Inspekcija rada (kontroliše sprovođenje Zakona, nalaže preventivne i korektivne mere radi poboljšanja sistema BZR)
  • Uprava za bezbednost i zdravlje na radu (kreira sistem funkcionisanja bezbednosti i zdravlja na radu u RS donoseći podzakonske propise i kreirajući strategiju u ovoj oblasti, ima savetodavnu funkciju, izdaje licence, vrši nadzor nad radom firmi sa licencom…).

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.