Planovi i vežbe evakuacije

Požari mogu da naprave ogromnu štetu, posebno u velikim preduzećima. Kako bi se obezbedili zaposleni i kompanija, razvoj strategije zaštite od požara je neophodan.

Sva pravna lica u obavezi su da imaju na vidnom mestu istaknut Plan evakuacije, koji se donosi imajući u vidu opise, analize i zaključke iz Pravila zaštite od požara, i predstavlja njihov sastavni deo.

Evakuacija u slučaju požara, kao jednog od opasnih događaja je mirno, bezbedno, organizovano i brzo kretanje ugroženih lica ka sigurnim mestima, korišćenjem planiranih evakuacionih puteva i izlaza, a koji su prikazani u Planu evakuacije.

Plan evakuacije se sastoji od tekstualnog i grafičkog dela (crteža), sa rasporedom prostorija, pravcima kretanja ugroženih u slučaju evakuacije, koji su označeni strelicama, evakuacionim izlazima, rasporedom ručnih aparata za gašenje početnih požara, hidranata, razvodnih elektroormara, a tu je i legenda sa značenjem numeričkih i drugih znakova i simbola na crtežu.

Kada se donese Plan evakuacije potrebno je da se taj Plan primeni i u praksi. Vežbe evakuacije su veoma važne jer je veoma bitno da se procedura evakuacije sprovede brzo i efikasno, a za to je neophodno vežbanje.

U skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 80/2015, 67/2017 i 103/2018) u visokim objektima vlasnici, odnosno skupštine stanara moraju najmanje jednom u pet godina organizovati i učestvovati u vežbi evakuacije i vežbi upotrebe sredstava za gašenje požara u objektu.

Vežbe evakuacija uspešno smo organizovali u preko 50 poslovnih objekata, a broj tehnički preciznih, ali i estetski urađenih Planova evakuacije broji se na stotine.

Donesite pravu odluku i angažujte nas! Dolazimo kod Vas i brzo i efikasno izrađujemo Plan evakuacije i organizujemo efikasne vežbe evakuacije

Koraci za sigurnu zaštitu od požara uz JOB d.o.o.

Zaštita od požara je važna za svako pravno lice. JOB d.o.o. će Vam omogućiti da pored ispunjene zakonske obaveze budete u potpunosti sigurni da ste minimalizovali rizik od požara.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Sve zaposlene u JOB-u odlikuje stručnost, ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.