Planovi i vežbe evakuacije

//Planovi i vežbe evakuacije
Planovi i vežbe evakuacije 2018-07-26T13:12:42+00:00

Sva pravna lica u obavezi su da imaju na vidnom mestu istaknut Plan evakuacije, koji se donosi imajući u vidu opise, analize i zaključke iz Pravila zaštite od požara, i predstavlja njihov sastavni deo.

Evakuacija je požarom, kao jednim od opasnih događaja uslovljeno, mirno, bezbedno, organizovano i brzo kretanje ugroženih lica ka sigurnim mestima, korišćenjem planiranih evakuacionih puteva i izlaza, a koji su prikazani u Planu evakuacije.

Plan evakuacije se sastoji od tekstualnog i grafičkog dela (crteža), sa rasporedom prostorija, pravcima kretanja ugroženih u slučaju evakuacije, koji su označeni strelicama, evakuacionim izlazima, rasporedom ručnih aparata za gašenje početnih požara, hidranata, razvodnih elektroormara, a tu je i legenda sa značenjem numeričkih i drugih znakova i simbola na crtežu. Vežbe evakuacija uspešno smo organizovali u preko 50 poslovnih objekata, a broj tehnički preciznih, ali i estetski urađenih Planova evakuacije broji se na stotine.

Donesite pravu odluku i angažujte nas! Dolazimo kod Vas i brzo i efikasno izrađujemo Plan evakuacije i organizujemo efikasne vežbe evakuacije