HACCP

ISO standardi su međunarodno priznate norme kojima se definišu pravila za kvalitet proizvodnje, proizvoda ili usluga.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points ) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

Primena HACCP-a podrazumeva uvođenje standardnih operativnih procedura i uputstava, kojima se smanjuju rizici po bezbednosti hrane. HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već na njegovu zdravstvenu bezbednost.

Implementacijom HACCP sistema utiče se na poboljšajnje bezbednosti hrane, ispunjenje zahteva zakonske regulative i inspekcijskog nadzora, uspostavljenje higijenske prakse, smanjenje mogućnosti nastanka nebezbednog proizvoda, povećavanje konkurentnosti, smanjenje troškova, povećanje profita, mogućnost efektivnijeg i efikasnijeg rada prehrambenih preduzeća, konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, povećanje poverenja i broja kupaca.

U slučaju eventualnih primedbi na kvalitet ili bezbednost hrane, implementacija HCCP sistema, omogućava, u skladu sa zahtevima sistema i važeće zakonske regulative, objektivne dokaze o propisanom radu i postupanju.

Uz maksimalno zalaganje i uz poštovanje Vašeg načina rada, naš tim će uraditi sve da u što kraćem roku doprinese bezbednosti Vaših proizvoda!

I sitnice, koje Vam se čine nevažnim, greške koje Vam se mogu potkrasti, mogu uticati na ugled Vašeg objekta i stvoriti Vam negativan publicitet.

Tu smo da zajedno unapredimo Vaše poslovanje!

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Standardizacija je osnov da postanete konkurentni u tržišnoj utakmici.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Naše znanje i iskustvo pokriva sve industrijske sektore.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.