Akt o proceni rizika

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Akt o proceni rizika mora da uradi svaka firma bez obzira na delatnost ili broj zaposlenih.

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Procena rizika jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika. Donošenje Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini je obaveza svakog poslodavca, bez obzira na delatnost, broj radnih mesta ili broj zaposlenih.

Akt o proceni rizika se izrađuje u skladu sa Zakonom i pravilnicima i specifičan je za svako privredno društvo i svako radno mesto.

Akt je, pojednostavljeno rečeno, procedura za upravljanje rizicima u nekom privrednom društvu. Sa promenama u procesima rada ili promenom radnog prostora, menjaju se i rizici na radnim mestima, pa Akt o proceni rizika podleže delimičnim ili potpunim izmenama i dopunama.

U JOB-u je uvek na raspolaganju tim stručnjaka koji će u kratkom roku, visokokvalitetno, ne ometajući Vaše tekuće poslovanje, izvršiti procenu rizika za sva radna mesta u radnoj okolini. Kvalitetnim Aktom o proceni rizika, štitite sebe kao poslodavca i svoje zaposlene.

JOB je do sada izradio Akt o proceni rizika u preko 3000 privrednih društava, različitih struktura i delatnosti.

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.