Program obuke radnika iz oblasti ZOP

//Program obuke radnika iz oblasti ZOP
Program obuke radnika iz oblasti ZOP 2018-07-26T13:19:27+00:00

Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara je Zakonska obaveza po kojoj se vrši osposobljavanje zaposlenih za zaštitu od požara, po pribavljenoj saglasnosti MUP-a.

Po dobijanju saglasnosti MUP-a na Program osnove obuke radnika iz oblasti zaštite od požara, sprovodi se osnovna obuka svakog novozaposlenog radnika u roku od 30 dana od stupanja na rad i provera znanja svih zaposlenih, najmanje jednom u 3 godine.

Stojimo vam na usluzi i garantujemo brzu i kvalitetnu izradu Programa osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara, kao i saglasnost MUP-a.

Dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih u obuci i osposobljavanju radnika, doprineće da vaši zaposleni budu kvalitetno, teoretski i praktično obučeni, za prevenciju, ali i postupanje u slučaju požara.

Donesite pravu odluku i angažujte nas, jer naša firma poklanja posebnu pažnju razvoju i usavršavanju poslova zaštite od požara!