Program obuke radnika iz oblasti ZOP

Požari mogu da naprave ogromnu štetu, posebno u velikim preduzećima. Kako bi se obezbedili zaposleni i kompanija, razvoj strategije zaštite od požara je neophodan.

Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara je Zakonska obaveza po kojoj se vrši osposobljavanje zaposlenih za zaštitu od požara, po pribavljenoj saglasnosti MUP-a.

Po dobijanju saglasnosti MUP-a na Program osnove obuke radnika iz oblasti zaštite od požara, sprovodi se osnovna obuka svakog novozaposlenog radnika u roku od 30 dana od stupanja na rad i provera znanja svih zaposlenih, najmanje jednom u 3 godine.

Stojimo vam na usluzi i garantujemo brzu i kvalitetnu izradu Programa osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara, kao i saglasnost MUP-a.

Dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih u obuci i osposobljavanju radnika, doprineće da vaši zaposleni budu kvalitetno, teoretski i praktično obučeni, za prevenciju, ali i postupanje u slučaju požara.

Donesite pravu odluku i angažujte nas, jer naša firma poklanja posebnu pažnju razvoju i usavršavanju poslova zaštite od požara!

Koraci za sigurnu zaštitu od požara uz JOB d.o.o.

Zaštita od požara je važna za svako pravno lice. JOB d.o.o. će Vam omogućiti da pored ispunjene zakonske obaveze budete u potpunosti sigurni da ste minimalizovali rizik od požara.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Sve zaposlene u JOB-u odlikuje stručnost, ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.