Blog

Aktuelno

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

28. APRIL, SVETSKI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Međunarodna organizacija rada ,,Na ovaj svetski dan, hajde da mobilišemo nacionalne i međunarodne kapacitete, kako bismo

Šta je grip i koji su njegovi simptomi?

1.0 DEFINICIJA Grip ili infuenca je akutno infektivno obolenje disajnih puteva, koje uzrokuju virusi infuence. Virusi se prenose direktnim kontaktom kapljicama u vazduhu nastalim kijanjem,

Šta su vanredne situacije?

Osnovni pojmovi Vanredna situacija je stanje kada su rizici i pretnje ili posledice katastrofa, vanrednih događaja i drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.