Plan upravljanja otpadom

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Zašto je potreban Plan upravljanja otpadom?

Plan upravljanja otpadom ima ključnu ulogu u obezbeđivanju održivog upravljanja otpadom. Obezbeđuje pregled celokupnog generisanog otpada kao i izbor postupka tretmana tog otpada na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Ko je dužan da izradi Plan upravljanja otpadom?

Plan upravljanja otpadom su dužni da izrade i organizuju njegovo sprovođenje proivzođači otpada (privredni subjekti, ustanove, pojedinci i dr.) ako godišnje proizvode više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada.

Proizvođači medicinskog otpada su dužni da izrade Plan upravljanja medicinskim otpadom ako godišnje proizvode više od 100 tona neopasnog medicinskog otpada i/ili 200 kg opasnog medicinskog otpada.

Stručni tim JOB-a Vam može pomoći u izradi potrebne dokumentacije i implementiranju zakonskih obaveza u oblasti upravljanja otpadom. Kontaktirajte nas i informišite se bliže o našim uslugama.

Zaštita životne sredine je važnija nego što mislimo.

Održivi razvoj je preduslov za budućnost poslovanja. Da bi smo sačuvali zdravu sredinu, zaštita životne sredine je prioritet.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svi zaposleni u JOB d.o.o. su odgovorni za poštovanje doslednosti propisa, naprednih standarda i dobrih službenih praksi.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.