Plan upravljanja otpadom

//Plan upravljanja otpadom
Plan upravljanja otpadom 2018-07-26T13:12:20+00:00

Zašto je potreban Plan upravljanja otpadom?

Plan upravljanja otpadom ima ključnu ulogu u obezbeđivanju održivog upravljanja otpadom. Obezbeđuje pregled celokupnog generisanog otpada kao i izbor postupka tretmana tog otpada na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Ko je dužan da izradi Plan upravljanja otpadom?

Plan upravljanja otpadom su dužni da sačine i organizuju njegovo sprovođenje proivzođači otpada (privredni subjekti, ustanove, pojdinci i dr.) ako godišnje proizvode više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada.

Proizvođači medicinskog otpada su dužni da sačine Plan upravljanja medicinskim otpadom ako godišnje proizvode više od 100 tona neopasnog medicinskog otpada i/ili 200 kg opasnog medicinskog otpada.

Stručni tim JOBa Vam može pomoći u izradi potrebne dokumentacije i implementiranju zakonskih obaveza u oblasti upravljanja otpadom. Kontaktirajte nas i informišite se bliže o našim uslugama.