ISO 14001

ISO standardi su međunarodno priznate norme kojima se definišu pravila za kvalitet proizvodnje, proizvoda ili usluga.

ISO 14001 je međunarodni standard koji definiše zahteve za sistem upravljnja životnom sredinom organizacije, sa ciljem da se poveća briga i ekološka svest o zaštiti životne sredine.
ISO 14001 je organizacioni sistem koji olakšava donošenje odluka na osnovu informacija vezanih za zaštitu životne sredine.
On uspostavlja i unapređuje sistem uprvljanja zaštitom životne sredine i obezbeđuje usaglašenost sa utvrđenom politikom zaštite životne sredine.
Živimo u vremenu u kome je na prvom mestu profit, veoma često bez obzira na uništavanje izvora energije, eksploataciju prirodnih resursa, ugrožavanje zdravlja živih bića, zagađivanje čitave planete.
Osnovna namena sistema upravljanja zaštitom životne sredine je da obezbedi visok nivo organizacije i poslovanja u odnosu na očuvanje životne sredine, uspostavljanje stalne, sistematične i dokumentovane kontrole proizvodnih i uslužnih procesa, a koji imaju uticaj na životu sredinu.
Ovaj standard je kompatabilan sa ISO 9001 i sa drugim ISO standardima.
Angažovanjem naše kompanije u implementaciji ISO 14001 pokazaćete da ste odgovorna firma koja sitemski organizovanim radom i preventivnim merama sprečava zagađenje životne sredine, samnjuje i reciklira otpad, smanjuje rizik od incidenata i ekoloških katastrofa, kontroliše potrošnju materijala i energije, smanjuje troškove i povećava konkurentnost na tenderima i tržištu..
Poboljšaćete ugled vaše firme, obezbediti pravnu sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine i ostvariti poverenje i saradnju sa klijentima kojima je važna zaštita životne sredine.
Prilagođavamo procedure Vašoj praksi i dovodimo Vaš način poslovanja na zavidnu poziciju na tržištu!

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Standardizacija je osnov da postanete konkurentni u tržišnoj utakmici.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Naše znanje i iskustvo pokriva sve industrijske sektore.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.