Pregled propisa BZR

//Pregled propisa BZR
Pregled propisa BZR 2018-07-27T09:51:18+00:00
 1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 101/2005  91/2015 (čl. 40. i 41. nisu u prečišćenom tekstu) i 113/2017 – drugi zakon. Zakon o radu ( “Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US RS).
 2. Zakon o radu, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (čl. 110-119. nisu u prečišćenom tekstu), 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017. Vidi: Zaključak US RS – 22/2011. Vidi: Odluku US RS – 79/2011.
 3. Zakon o zdravstvenom osiguranju, “Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005, 57/2011 (Prelazne i završne odredbe nisu u prečišćenom tekstu), 110/2012 – Odluka US RS , 119/2012 (čl. 11, 12. i 13. nisu u prečišćenom tekstu), 99/2014, 123/2014  126/2014 – Odluka US RS, 106/2015 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu) i 10/2016 – drugi zakon. Vidi: 38/2010 – Odluka US RS. Vidi: 55/2013 – Rešenje US RS.
 4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 107/2005, 72/2009 – drugi zakon, 88/2010 (čl. 8 nije u prečišćenom tekstu), 99/2010, 57/2011 (čl. 46-47. nisu u prečišćenom tekstu), 119/2012, 45/2013 – drugi zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015. Dana 1.12.2018. godine prestaju da važe odredbe kojima se uređuju etički odbori u zdravstvenim ustanovama i Etički odbor Srbije u delu koji se odnosi na klinička ispitivanja medicinskih sredstava – vidi: čl. 137. Zakona – 105/2017 i 113/2017 – drugi zakon.
 5. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 30/2010 od 7.5.2010. godine.
 6. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, “Službeni glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – Odluka US RS, 84/2004 – drugi zakon, 85/2005 (čl. 63-79. nisu u prečišćenom tekstu), 101/2005 – drugi zakon, 63/2006 – Odluka US RS, 5/2009 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu), 107/2009, 101/2010 (Prelazne odredbe nisu u prečišćenom tekstu), 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 (čl. 18-20. i 22. nisu u prečišćenom tekstu) i 142/2014. Vidi: Rešenje US RS – 60/2011. Vidi: Rešenje US RS – 7/2013.
 7. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, “Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 – Odluka US RS, 96/2015 – drugi zakon, 9/2016 – Odluka US RS i 24/2018 (čl. 163. i 164. nisu u prečišćenom tekstu).
 8. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 36/2010 od 28.5.2010. godine.
 9. Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 128/2014 od 26.11.2014. godine, stupio je na snagu 4.12.2014, a primenjuje se od 5.6.2015. godine.
 10. Zakon o vanrednim situacijama, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012.
 11. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 14/2009 i 95/2010.
 12. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 21/2009 od 27.3.2009. godine.
 13. Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 62/2007 i 102/2015.
 14. Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 95/2010 i 108/2017.
 15. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 72/2006, 84/2006, 30/2010 i 102/2015.
 16. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 106/2009 od 17.12.2009. godine.
 17. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 106/2009 i 93/2013.
 18. Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 94/2006, 108/2006, 114/2014 i 102/2015.
 19. Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 100/2011 od 29.12.2011. godine
 20. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 23/2009, 123/2012 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu) i 102/2015.
 21. Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017.
 22. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 72/2006, 84/2006 i 4/2016.
 23. Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 109/2016 od 30.12.2016. godine, a stupio je na snagu 7.1.2017.
 24. Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 73/2010 i 89/2017.