Pregled propisa BZR

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

 1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 101/2005  91/2015 (čl. 40. i 41. nisu u prečišćenom tekstu) i 113/2017 – drugi zakon. Zakon o radu ( “Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US RS).
 2. Zakon o radu, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (čl. 110-119. nisu u prečišćenom tekstu), 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017. Vidi: Zaključak US RS – 22/2011. Vidi: Odluku US RS – 79/2011.
 3. Zakon o zdravstvenom osiguranju, “Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005, 57/2011 (Prelazne i završne odredbe nisu u prečišćenom tekstu), 110/2012 – Odluka US RS , 119/2012 (čl. 11, 12. i 13. nisu u prečišćenom tekstu), 99/2014, 123/2014  126/2014 – Odluka US RS, 106/2015 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu) i 10/2016 – drugi zakon. Vidi: 38/2010 – Odluka US RS. Vidi: 55/2013 – Rešenje US RS.
  Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2019 od 3.4.2019. godine, a stupio je na snagu 11.4.2019.
 4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 107/2005, 72/2009 – drugi zakon, 88/2010 (čl. 8 nije u prečišćenom tekstu), 99/2010, 57/2011 (čl. 46-47. nisu u prečišćenom tekstu), 119/2012, 45/2013 – drugi zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015. Dana 1.12.2018. godine prestaju da važe odredbe kojima se uređuju etički odbori u zdravstvenim ustanovama i Etički odbor Srbije u delu koji se odnosi na klinička ispitivanja medicinskih sredstava – vidi: čl. 137. Zakona – 105/2017 i 113/2017 – drugi zakon.
  Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2019 od 3.4.2019. godine, stupio je na snagu 11.4.2019, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2) ovog zakona, koja se primenjuje istekom 36 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona
 5. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 30/2010 od 7.5.2010. godine.
 6. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, “Službeni glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – Odluka US RS, 84/2004 – drugi zakon, 85/2005 (čl. 63-79. nisu u prečišćenom tekstu), 101/2005 – drugi zakon, 63/2006 – Odluka US RS, 5/2009 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu), 107/2009, 101/2010 (Prelazne odredbe nisu u prečišćenom tekstu), 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 (čl. 18-20. i 22. nisu u prečišćenom tekstu) i 142/2014. Vidi: Rešenje US RS – 60/2011. Vidi: Rešenje US RS – 7/2013.
  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, „Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – Odluka US RS, 84/2004 – drugi zakon, 85/2005 (čl. 63-79. nisu u prečišćenom tekstu), 101/2005 – drugi zakon, 63/2006 – Odluka US RS, 5/2009 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu), 107/2009, 101/2010 (Prelazne odredbe nisu u prečišćenom tekstu), 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 (čl. 18-20. i 22. nisu u prečišćenom tekstu), 142/2014, 73/2018 (čl. 40-54. nisu u prečišćenom tekstu)  46/2019 – Odluka US RS, 86/2019 (čl. 39. i 40. nisu u prečišćenom tekstu), 62/2021 (čl. 16. nije u prečišćenom tekstu) i 125/2022. Vidi: Rešenje US RS – 60/2011. Vidi: Rešenje US RS – 7/2013. Vidi: Rešenje US RS – 48/2019
 7. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, “Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 – Odluka US RS, 96/2015 – drugi zakon, 9/2016 – Odluka US RS i 24/2018 (čl. 163. i 164. nisu u prečišćenom tekstu).
  Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, „Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Odluka US RS, 55/2014, 96/2015 – drugi zakon, 9/2016 – Odluka US RS,  24/2018 (čl. 163. i 164. nisu u prečišćenom tekstu), 41/2018, 41/2018 – drugi zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 – drugi zakon
 8. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 36/2010 od 28.5.2010. godine.
 9. Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 128/2014 od 26.11.2014. godine, stupio je na snagu 4.12.2014, a primenjuje se od 5.6.2015. godine.
 10. Zakon o vanrednim situacijama, Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012.
  Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018. godine, a stupio je na snagu 21.11.2018.
 11. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 14/2009 i 95/2010.
  Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018
 12. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 21/2009 od 27.3.2009. godine.
  Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 21/2009 i 1/2019
 13. Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 62/2007 i 102/2015.
 14. Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 95/2010 i 108/2017.
 15. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 72/2006, 84/2006, 30/2010 i 102/2015.
 16. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 106/2009 od 17.12.2009. godine.
 17. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 106/2009 i 93/2013.
  Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 106/2009, 93/2013 i 86/2019
 18. Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 94/2006, 108/2006, 114/2014 i 102/2015.
 19. Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 100/2011 od 29.12.2011. godine
  Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi, Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 23/2020 od 10.3.2020. godine, a stupio je na snagu 18.3.2020
 20. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 23/2009, 123/2012 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu) i 102/2015.
  Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad, Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 23/2009, 123/2012 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu), 102/2015, 101/2018 i 130/2021
 21. Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017.
 22. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 72/2006, 84/2006 i 4/2016.
  Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 72/2006, 84/2006, 4/2016, 106/2018 i 14/2019
 23. Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 109/2016 od 30.12.2016. godine, a stupio je na snagu 7.1.2017.
 24. Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta, Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 73/2010 i 89/2017.

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.