ISO 27001

ISO standardi su međunarodno priznate norme kojima se definišu pravila za kvalitet proizvodnje, proizvoda ili usluga.

ISO 27001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve koji se odnose na zaštitu i bezbednost informacija. Standardom je definisatno da je Informacija imovina koja kao i ostala važna imovina u poslovanju ima vrednost za organizaciju i mora biti stalno odgovarajuće štićena.
Standard ISO 27001 definiše način postupanja poslovne organizacije da bi se osigurala zaštita i bezbednost informacija. Obezbeđuje model za utvrđivanje, sprovođenje, funkcionisanje, nadzor, proveru, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta bezbednosti informacija.
U 21. veku je dominantan elektronski oblika obrade, prenosa i skladištenja informacija. Uvođenjem kontrole oblika prenosa, čuvanja, obrade i distribucije informacija, posredno se obezbeđuje i njena zaštita.
Standard ISO 27001 je kompatabilan sa standardom ISO 9001.
Implementacijom ISO 27001, preventivnim aktinostima smanjite rizik od oštećenja i gubitka informacija, obezbedite da zaposleni poštuju pravila korištenja informacionog sistema (lozinka, pristup dokumentima, čuvanje dokumenata i sl.) i povećaju odgovornost, smanjite troškove, obezbedite usaglašenost sa važećim zakonskim propisima.
Poverite našoj kompaniji implementaciju ISO 27001 i uverite svoje klijente i poslovne partnere da prema informacijama postupate odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Standardizacija je osnov da postanete konkurentni u tržišnoj utakmici.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Naše znanje i iskustvo pokriva sve industrijske sektore.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.