Zaštita životne sredine

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Upravljanje rizicima iz domena zaštite životne sredine je bliže definisano Zakonom o zaštiti životne sredine „Službeni glasnik RS“, broj: 135/04, 36/09 i paketom zakonskih i podzakonskih akata iz ove oblasti.

Svako privredno društvo u Republici Srbiji dužno je da se pridržava ovih zakonskih mera i da uvede u primenu sistem upravljanja zaštitom životne sredine i pokaže visoko razumevanje značaja identifikacije i kontrole svih procesa koji mogu štetno da utiču na eko sistem.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti. Time se predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslove za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

ZA VAS PRUŽAMO KVALITETNE KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I IZRAĐUJEMO ZA VAŠE POTREBE:

Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja)
Planove upravljanja otpadom
Plan za zatvaranje postrojenja
Bezbednosne listove za hemijske materije u skladu sa propisima (MSDS – Material Safety Data Sheet)
Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica
Našim konsultantskim uslugama možemo Vam pomoći da prepoznate potencijalne opasnosti koje proističu iz vaših proizvodnih i poslovnih aktivnosti.

Zaštita životne sredine je važnija nego što mislimo.

Održivi razvoj je preduslov za budućnost poslovanja. Da bi smo sačuvali zdravu sredinu, zaštita životne sredine je prioritet.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svi zaposleni u JOB d.o.o. su odgovorni za poštovanje doslednosti propisa, naprednih standarda i dobrih službenih praksi.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.