Zaštita životne sredine

/Zaštita životne sredine
Zaštita životne sredine 2018-06-14T01:04:01+00:00

Upravljanje rizicima iz domena zaštite životne sredine je bliže definisano Zakonom o zaštiti životne sredine „Službeni glasnik RS“, broj: 135/04, 36/09 i paketom zakonskih i podzakonskih akata iz ove oblasti.

Svako privredno društvo u Republici Srbiji dužno je da se pridržava ovih zakonskih mera i da uvede u primenu sistem upravljanja zaštitom životne sredine i pokaže visoko razumevanje značaja identifikacije i kontrole svih procesa koji mogu štetno da utiču na eko sistem.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti. Time se predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslove za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

ZA VAS PRUŽAMO KVALITETNE KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I IZRAĐUJEMO ZA VAŠE POTREBE:

  • Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja)
  • Planove upravljanja otpadom
  • Plan za zatvaranje postrojenja
  • Bezbednosne listove za hemijske materije u skladu sa propisima (MSDS – Material Safety Data Sheet)
  • Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica

Našim konsultantskim uslugama možemo Vam pomoći da prepoznate potencijalne opasnosti koje proističu iz vaših proizvodnih i poslovnih aktivnosti.