Ekspertiza

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Svim poslodavcima koji sami obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu, kao licencirana kuća sa iskustvom želimo da pomognemo da u potpunosti urede svoju dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i damo smernice i savete za adekvatno upravljanje ovim sistemom, u skladu sa Zakonom.

Ako nemate Lice za bezbednost i zdravlje na radu i niste uredili i kompletirali svoju dokumentaciju angažujte nas kao konsultanta koji će Vam u kratkom roku izraditi i popuniti svu neophodnu dokumentaciju, što će imati višestruki značaj, a koji se ogleda u sledećem:

  • U potpunosti ćete ispoštovati odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu po pitanju obaveznog vođenja dokumenata
  • Prilikom inspekcijskog nadzora koji vrše inspektori rada, u svojoj dokumentaciji ćete posedovati sve popunjene evidencije koje su propisane Zakonom
  • Jednostavno ćete sprovoditi mere za bezbedan i zdrav rad što ste kao poslodavac dužni da činite, a primenom mera ćete moći da upravljate kroz specijalna JOB dokumenta, izrađena samo za Vašu firmu
  • Vaši zaposleni će znati da njihov poslodavac ulaže u njihovu bezbednost i zdravlje na radu, osetiće veće zadovoljstvo na radu, što će se pozitivno odraziti i na kvalitet rada
  • Ukoliko budete uvodili neki od standarda ISO (upravljanje kvalitetom kroz upravljanje procesima) imaćete značajnu osnovu koju ćete nadograditi zahtevima standarda koji uvodite.

Ekspertiza u kompletiranju dokumentacije obuhvata:

  • Izradu evidencija br. 1-14
  • Popunjavanje evidencija 1-14 u skladu sa postojećim stanjem sistema u Vašem privrednom društvu (sredstva i oprema za ličnu zaštitu, ispitivanje uslova radne okoline, ispitivanje električnih instalacija i opreme za rad, povrede na radu i dr.)
  • Izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa pratećim dokumentima. Uputstva za bezbedan i zdrav rad sačinjavaju se u skladu sa poslovima koji se obavljaju u Vašem privrednom društvu i u zavisnosti od opreme za rad koju koristite. Iz procesa izrade Akta o proceni rizika već ste razumeli da svaki radni proces koji se nepravilno izvodi narušava bezbednost i zdravlje zaposlenog, što u početku ne mora da se manifestuje, ali će se naknadno eksplicitno javiti u obliku povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

Stojimo Vam na raspolaganju da Vam u kratkom roku izvršimo kompletiranje dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koju ste prema Zakonu dužni da posedujete, kasnije dopunjujete i stavite na uvid nadležnoj inspekciji rada.

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.