Lice za bezbednost i zdravlje

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Mesečni servis (poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu) je naša najkompleksnija usluga koju pružamo u okviru upravljanja sistemom bezbednosti i zdravlja na radu u Vašem privrednom društvu. Poslovi koje obavljamo u okviru ove usluge plaćaju se na mesečnom nivou, a obuhvataju kompletno upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini. Lice koje ove poslove obavlja, Zakonom je definisano kao Lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Svi menadžeri u JOB-u su diplomirani inženjeri sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Važne činjenice propisane Zakonom, a tiču se poslova Lica za bezbednost:

  • Svaki poslodavac (bez obzira na vrstu delatnosti, strukturu poslovanja i broj zaposlenih) dužan je da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.
  • Svaki poslodavac koji ima preko 20 zaposlenih dužan je da imenuje Lice za bezbednost i zdravlje na radu koje ima položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
  • U slučajevima kada Poslodavac obavlja delatnost visokog rizika, bez obzira na broj zaposlenih (ispod ili iznad 20), mora da imenuje lice za bezbednost i zdravlje na radu sa položenim stručnim ispitom.

Kao Vaše Lice za bezbednost i zdravlje na radu mi ćemo Vam pružiti:

  • Punu stručnu pomoć u upravljanju sistemom bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom, kroz obavljanje nadzora i kontrole.
  • Punu stručnu pomoć u formiranju, organizovanju i vođenju zakonski propisane dokumentacije.
  • Svakodnevno praćenje primene mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih u Vašem privrednom društvu (poštovanje procedura rada, upotreba sredstava i opreme za ličnu zaštitu, poštovanje opštih mera bezbednosti i zdravlja na radu i dr.).
  • Redovno izveštavanje o obavezama koje ste dužni da preduzmete.
  • Potpuno sagledavanje Vaših potreba za procedurama i uputstvima za bezbedan i zdrav rad koje ćemo specijalno izraditi samo za Vaše zaposlene.
  • Punu stručnu podršku u kontroli kritičnih tačaka u Vašem poslovnom sistemu sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, kako bismo sprečili nastanak povreda na radu i profesionalnih oboljenja.
  • Organizovanje pregleda i ispitivanja uslova radne okoline, opreme za rad i zdravstvenih pregleda za zaposlene u skladu sa propisima.

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.