Pravila ZOP

Požari mogu da naprave ogromnu štetu, posebno u velikim preduzećima. Kako bi se obezbedili zaposleni i kompanija, razvoj strategije zaštite od požara je neophodan.

Najbolja zaštita od požara je prevencija i planiranje!

Pravila zaštite od požara je normativni akt propisan Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) koji se primenjuje od 04.03.2015. godine i kojim su sva pravna lica, koja su vlasnici odnosno korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara prema članu 27. ovog Zakona, kao i objekti u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i stambene zgrade, u obavezi da ga donesu.

Pravila zaštite od požara analiziraju objekte, proces rada, opremu, sredstva i instalacije za zaštitu od požara. Propisuju plan evakuacije, uputstva za postupanje u slučaju požara, način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara, kao i prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara. Pravilima zaštite od požara je obavezan Proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Stojimo vam na raspolaganju i radimo sa punom posvećenošću i profesionalizmom sa ciljem da, vi, naši klijenti budete zadovoljni našom uslugom i da imate bezbedno okruženje. Dobićete ekspertizu najvišeg nivoa, sistematičan pristup koji uvek počinje detaljnom analizom potreba na organizacionom, timskom i individualnom nivou.

Naša kompanija želi da vaši objekti, poslovne prostorije i ono što je najvažnije, vaši zaposleni i životna sredina, budu bezbedni i zaštićeni od požara.

Koraci za sigurnu zaštitu od požara uz JOB d.o.o.

Zaštita od požara je važna za svako pravno lice. JOB d.o.o. će Vam omogućiti da pored ispunjene zakonske obaveze budete u potpunosti sigurni da ste minimalizovali rizik od požara.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Sve zaposlene u JOB-u odlikuje stručnost, ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.