Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

//Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 2018-07-26T13:19:45+00:00

Sudija o proceni uticaja na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti. Time se predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslove za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu se donosi za one projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu (koji se planiraju i izvode).

Za sprovedene projekte bez studije o proceni uticaja, izrađuje se Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Kako doći do Studije o proceni uticaja na životnu sredinu?

Stručni tim JOBa Vam može pomoći u izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Kontaktirajte nas i informišite se bliže o našim uslugama.