Rad od kuće

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Nedavno, u jeku epidemije zarazne bolesti COVID-19, većina poslodavaca je je bilo primorano da organizuje rad svojih zaposlenih od kuće, kako zbog restrikcija u kretanju, tako i zbog sprečavanja pojave i širenja zarazne bolsti COVID-19.

Veliki broj poslodavaca je uvideo pozitivne strane (benefite) ovakvog vida radnog angažovanja i nastavio sa praksom rada od kuće i rada na daljinu uprkos prestanku restrikcija u vezi sa sprečavanjem pojave i širenja zaraznih bolesti.

Iako je rad od kuće i rad na daljinu prepoznat u Zakonu o radu još iz 2014. godine, do današnjeg dana nije bliže regulisana oblast bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja rada od kuće, odnosno na rada daljinu. U cilju bližeg uređenja ove oblasti, nadležno ministarstvo je donelo vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće u vidu smernica za poslodavce.

U cilju adekvatnog i kompletnog sagledavanja rada od kuće i rada na daljinu sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, JOB Vam nudi efektivna i proverena rešenja koja će Vas sprovesti kroz ovaj proces od početka do kraja, odnosno od normativnog uređenja rada od kuće, procene rizika prilikom rada od kuće do osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad od kuće. Budite slobodni i kontaktirajte nas kako bi Vam pomogli u rešavanju ovog bitnog pitanja.

Korisni tekstovi:

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.