Opšti akti

//Opšti akti
Opšti akti 2018-04-26T17:47:33+00:00

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima imamo stručni tim koji je specijalizovan za izradu opštih akata od kojih izdvajamo:

  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu;
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Opšti Akti su dokumenta koja bliže uređuju neku oblast u poslovanju. Neki opšti akti su zakonima propisani kao obavezni (npr. opšti akt iz bezbednosti i zdravlja na radu – “Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu”, ili opšti akt koji se skraćeno naziva sistematizacija, a pun naziv je “Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta”, ili “Pravilnik o radu” kao opšti akt i dr.).

Osim obaveznih, zakonom propisanih opštih akata, poslodavac može i sam, u skladu sa potrebama u svojoj organizaciji da donese opšti akt – Pravilnik o bilo čemu što je potrebno i značajno da u procesu rada bliže i detaljnije uredi (npr. “Pravilnik o rukovanju sa opasnim materijama” – za poslodavce koji proizvode, skladište ili prevoze opasne materije, “Pravilnik o nabavci, koriščćenju i otpisu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu” i dr.).

Stojimo Vam na raspolaganju za konsultacije i izradu opštih akata!