JOB kodeks

JOB d.o.o. – Potpuna usluga bezbednosti i zdravlja na radu od planiranja do procene rizika, preko edukativnih radionica do same izvedbe projekata.

Direktor firme JOB je svojim zaposlenima publikovao kodeks poslovnog ponašanja koji obuhvata važne smernice poslovnog ponašanja i etike, a koje su zaposleni dužni da primenjuju.

„Iz važnosti principa poslovne etike, dobre poslovne komunikacije, stila ponašanja, radne discipline, urednosti i profesionalizma nastao je ovaj kodeks koji svaki novi zaposleni koji ulazi u naš kolektiv mora da upozna i već od prvog dana primenjuje, kako se ne bi narušila pozitivna atmosfera i kultura poslovnosti koju gradimo.”

UVODNI DEO KODEKSA

REČ OSNIVAČA I VLASNIKA JOB d.o.o.

Poštovane kolege,

Pred vama je jedna kratka priča, može se reći smernica za dostizanje još pozitivnije poslovne klime u JOB-u. Ta pozitivna klima je složena i nju određuje više stvari kao što su na primer Vaš stav prema samom sebi, prema radnoj okolini, prema kolegama, prema klijentima i ukupni stav prema obavljanju posla. Ovaj kodeks obavezuje svakog da shvati važnost činjenice da živimo u vremenu kada nije dovoljno reći „Ja sam takav kakav jesam i ne mogu da se promenim“, već „Ja sam takav kakav jesam, ali želim da budem još bolji“.

Kada pogledamo oko sebe uvidećemo da smo svi različiti, svaki čovek je jedinstven, neponovljivi skup različitih osobina. Razlikujemo se po mnogočemu: po temperamentu, pogledima na život, načinu i brzini razmišljanja, obrazovanju, kulturi, životnim navikama, načinu uobičajenog ponašanja, emotivnosti i još po mnogim drugim stvarima. Ipak u nečemu smo i isti. Isti smo po tome što želimo da budemo prihvaćeni, da postižemo ono što smatramo važnim, da lepo i mirno živimo, da imamo dobre međuljudske odnose, uživamo poštovanje drugih i ostvarimo neki nama bitan kvalitet života.

Biti uspešan u poslu, i uopšte u karijeri je ogromno postignuće za svakog čoveka. Bez obzira na kojoj se poziciji u firmi nalazimo, činjenica da smo profesionalci nam imponuje. Biti profesionalan ne znači samo imati znanje iz oblasti kojom se bavimo, već posedovati sve one osobine koje čine da u svakoj situaciji, bez obzira na trenutno raspoloženje, kvalitetno obavljamo svoje radne zadatke, uviđajući važnost preciznosti, tačnosti, pravovremenosti, poštenja i kulture u poslu.

Kodeks poslovnog ponašanja je skup zapisanih pravila kojih se pridržavaju pripadnici određene profesije ili pojedinci koji obavljaju određene poslovne aktivnosti.

Njega ne treba doživljavati kao suvoparna pravila koja nameće poslodavac već kao korak ka sveopštoj kulturi ponašanja svakog pojedinca u kolektivu, kao pomoć u korigovanju loših navika i podržavanju onih dobrih. Kodeks će vas svojim klišeom potsećati na činjenicu da kao pojedinac, kao bitna karika u lancu JOB-a, svojim pozitivnim ponašanjem i delovanjem u firmi, utičete pozitivno i na svoju okolinu. To isto se dešava i obrnuto. Negativnim delovanjem i ponašanjem stvaraju se negativni efekti prema kolegama, klijentima i celokupnom obavljanju posla.

Svedoci smo da u uslovima poslovanja sve oštrije konkurencije pobeđuju nijanse. Više nije bitno samo to da li smo obavili posao već i kako smo ga obavili, na koji način, kojim stilom. O nama nekad više govore skrivene poruke koje nesvesno emitujemo, nego reči koje izgovaramo. Niko nije bolji pokazatelj JOB-ovih poslovnih tendencija, kvaliteta i uspeha od ljudi koji su deo JOB tima.

U životu, pa i u poslovnom svetu, je sve važno i ništa nije zanemarljivo. Važno je dobro obaviti posao ali je važno i imati stila u ophođenju, biti ljubazan u komunikaciji, pozitivan, uredan, adekvatno odeven, pošten sa ljudima, važno je saslušati tuđe mišljenje, uvažavati različitost drugih, prihvatiti tuđe slabosti i biti dobronameran. Osnova dugoročnog uspeha je neprekidan rad na sebi, uzimajući u obzir činjenicu da svako od nas uvek može još bolje od onoga štotrenutno postiže. Rad na sebi svakog pojedinca u JOB-u je najpozitivnije polazište za postizanje ukupnog pozitivnog imidža firme. Rad na sebi podrazumeva sagledavanje sopstvene ličnosti, uočavanje problema u komunikaciji, prihvatanje kritike, sagledavanje grešaka u sopstvenom radu i ponašanju i njihovo ispravljanje, težnja da budemo bolji, kulturniji, uredniji, prijatniji i pozitivniji. Ovakav pogled na stvari odražava se pozitivno i naprivatne i na poslovne sfere života.

Kodeks koji je pred Vama sastavljen je od više segmenata od kojih je svaki važan i podjednako bitan za postizanje kvalitetnog poslovnog ponašanja. Segmenti su definisani prema obaveznom odnosu zaposlenog prema radu, radnom ambijentu i opremi, prema svojim kolegama, prema klijentima, ali i prema dužnosti svakog da ostvaruje dobar imidž poslovnim izgledom i oblačenjem, kao i kulturom u komunikaciji. Svaki zaposleni je u obavezi da kodeks detaljno pročita, a odmah potom i primenjuje pravila i date sugestije sadržane u njemu. Pravila Kodeksa poslovnog ponašanja stupaju na snagu od 1. februara 2008. godine.

Nebojša Miletić,
osnivač i vlasnik

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Kompanije moraju da obezbede zdravo i sigurno okruženje za svoje radnike, kupce i partnere.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Pridružite se našoj misiji: sa Vama stvaramo bezbedno i zdravo radno okruženje za sve.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.