Dozvole za upravljanje otpadom

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Kome su potrebne dozvole za upravljanje otpadom?

Dozvole za upravljanje otpadom dužna su da imaju sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom, odnosno operateri za skladištenje, tretman i odlaganje otpada.

Koje vrste dozvola postoje?

 Za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole, i to:

  • dozvola za sakupljanje otpada;
  • dozvola za transport otpada;
  • dozvola za tretman otpada, i to:
    • dozvola za skladištenje;
    • dozvola za ponovno iskorišćenje;
    • dozvola za odlaganje.

Šta je integrisana dozvola?

Integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim zakonom.

Ko treba da poseduje integrisanu dozvolu?

Integrisanu dozvolu pribavljaju operateri koji potpadaju pod Uredbom o vrstama aktivnost i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. glasnik RS“ br. 84/2005).

Kako doći do dozvola?

Operateri postrojenja za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada podnose zahtev nadležnom organu za izdavanje dozvole.

Uz zahtev, operateri su dužni da prilože i propisanu dokumentaciju za izdavanje dozvole.

Stručni tim JOB-a Vam može pomoći u izradi propisane dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola. Kontaktirajte nas i informišite se bliže o našim uslugama.

Zaštita životne sredine je važnija nego što mislimo.

Održivi razvoj je preduslov za budućnost poslovanja. Da bi smo sačuvali zdravu sredinu, zaštita životne sredine je prioritet.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svi zaposleni u JOB d.o.o. su odgovorni za poštovanje doslednosti propisa, naprednih standarda i dobrih službenih praksi.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.