Prof. dr Dragan Joksović

Prof. dr Dragan Joksović je doajen u oblasti toksikologije i farmakologije. Specijalizirao je internu medicinu na VMA 1982. Od tada, do juna 1996.g. radio je u Klinici za toksikologiju i klinčku farmakologiju VMA, a onda postavljen na mesto zamenika načelnika VMA. Ovu dužnost obavljao je do marta 1999. a zatim postavljen na mesto načelnika Centra za kontrolu trovanja, čiji je osnivač.

Obavljao je funkcije predsednika Udruženja toksikologa Srbije, člana predsedništva sekcije za urgentnu medicinu Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja Kliničkih toksikologa i Udrženja Centara za kontrolu trovanja (EAPCCT). Bio je organizator Republičkog komiteta za hemijske akcidente, član Koordinacionog tela NGŠ za zbrinjavanje jedinica i ustanova VJ u N i H udesima u miru, član Republičke komisije za otrove pri ministarstvu za zaštitu životne sredine. Bio je kourednik časopisa Archives of Toxicology, Kinetics & Xenobiotic Metabolism, profesor po pozivu na Medicinskom Fakultetu u Nišu, član katedre za urgentnu medicinu Medicinskog Fakulteta u Beogradu, predavač na katedri za poslediplomske studije iz biohemije, predavač na Fakultetu Odbrane u Beogradu, Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu, visokim medicinskim školama u Ćupriji i Banja Luci. Radio je kao predavač u školi za kadrove civilne zaštite pri Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu sa temom Hemijski akcidenti-organizacija zbrinjavanja. Održao je brojna predavanja iz kliničke toksikologije u podružnicama Srpskog lekarskog društva lekarima raznih profila, kao i predavanja o organizaciji zbrinjavanja u hemijskim akcidentima koja su organizovala razna stručna udruženja (udruženje inženjera i tehničara, udruženje hemičara, skupovi o masovnim nesrećama pod pokroviteljstvom EU). Izradio je i predložio Organizaciju zbrinjavanja akutnih trovanja u zdravstvenoj službi Srbije koju je Ministrastvo zdravlja prihvatilo. Bio je mentor u više magisterijuma i doktorata.

Do sada je kao autor i koautor objavio veći broj stručnih i naučnih radova, publikacija i knjiga.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.