//Mr Ivana Miletić

Ivana Miletić
Menadžer za kvalitet, Senior menadžer za BZR

Ivana Miletić je diplomirala na Tehničkom fakultetu u oblasti proizvodnog menadžmenta, gde je nakon toga upisala i postdiplomske studije koje je završila 2011. godine. Trenutno je doktorant, na završnoj godini doktorskih studija industrijskog inženjerstva.

U JOB-u je zaposlena od 2007. godine, od kada je prošla kroz sve nivoe i pozicije u struci. Ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Kao senior menadžer za bezbednost i zdravlje na radu učestvovala je u najsloženijim projektima i poslovima iz ove oblasti.

Kao menadžer za BZR u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti iz Beograda osvojila je prvo mesto u Srbiji u okviru takmičenja za Evropsku nagradu “Dobra praksa”, u organizaciji Ministarstva rada i socijalne politike, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

Zahvaljujući visokom akademskom obrazovanju na polju upravljanja proizvodno-poslovnih sistema, obavlja funkciju menadžera za kvalitet u JOB-u.

Pre angažmana u JOB-u radila je u kompaniji Delta moto commerce, kao asistent generalnog direktora. 2007. godine pod mentorstvom stručnjaka iz Centra za kontrolu trovanja na VMA izradila je projekat na temu „Organizacija zbrinjavanja u hemijskim akcidentima i katastrofama“. Učestvovala je u izradi mnogobrojnih projekata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, kao i u izradi mnogobrojnih Akata o proceni rizika.

2018-07-26T12:04:10+00:00