//Nebojša Miletić

Nebojša Miletić
Osnivač

Nebojša Miletić je osnivač i vlasnik firme JOB. JOB je osnovao 2007. godine sa željom da firma postane lider u oblasti konsaltinga i zapošljavanja. Nebojša obavlja i funkcije člana predsedništva Unije poslodavaca Srbije, člana Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije i Predsednika sektora za Preventivni inženjering u okviru Unije poslodavaca Srbije.

Radio je u Vladi Republike Srbije u periodu od 2001.-2004. godine na funkciji Zamenika ministra za rad i zapošljavanje, a pored toga je bio:

  1. Predsednik upravnog odbora u “MIN Niš”, “Azotara Pančevo”, “DES Beograd”.
  2. Predsednik vladinog saveta za finansijsku konsolidaciju i reorganizaciju „Lola“ Železnik, „Viskoza“ Loznica.
  3. Član vladinog saveta za finansijsku konsolidaciju i reorganizaciju „KMG Trudbenik“, „RTB Bor“, „FAP Priboj“, „Javor Ivanjica“.
  4. Predsednik upravnog odbora na projektu „Promocija zapošljavanja“ (projekat je realizovan od strane Svetske banke, DIFID–a i vlade RS i predstavlja prvi projekat ove vrste u Srbiji – 2002. godina)
  5. Predsednik upravnog odbora na projektu EUREKNA za Šumadiju (2003. godina)

Radio je u radnim grupama i savetu:

  1. – 2014. – član radne grupe za izradu izmene i dopune Zakona o radu
  2. – 2014. – član radne grupe za izradu izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
  3. – 2014. – član saveta Vlade RS za bezbednost i zdravlje na radu.

Ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i stručni ispit za rad u zapošljavanju.

2018-07-26T11:51:22+00:00